Det Norske Akademis Ordbok

a-dur

A-dur 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd dur
BETYDNING OG BRUK
musikk
 toneart med a som grunntone og kryss for f, c og g