Det Norske Akademis Ordbok

-slager

-slager 
sammensetningsledd
BØYNINGen; -slageren, -slagere
UTTALE[-slagər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av slå med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
person som spiller slaginstrument
håndverker som hamrer, slår eller tvinner noe
med utgangspunkt i andre betydninger av slå