Det Norske Akademis Ordbok

-logi

-logi 
suffiks
BØYNINGen; -logien, -logier
UTTALE[-logi:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk -logia, avledet av logos 'ord'; jf. -log
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver som betegner en bestemt lære eller vitenskap
EKSEMPLER
  • arkeologi, geologi, teologi
  • kronologi, morfologi
danner substantiver som betegner tale eller skrift som har en bestemt karakter eller form
EKSEMPEL
  • antologi, tautologi, trilogi