Det Norske Akademis Ordbok

-log

-log 
suffiks
BØYNINGi substantiver: en; -logen, -loger (f.eks. biolog) | i adjektiver: -logt (f.eks. analog)
UTTALE[-lå:´g]Uttale-veiledning
VARIANT-olog
ETYMOLOGI
fra gresk logos 'ord, tale, fornuft'
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver som betegner person som er (vitenskapelig) utdannet og fagkyndig på et bestemt område
EKSEMPEL
  • arkeolog, egyptolog, ornitolog, hippolog
danner substantiver som betegner tale eller (del av) skriftstykke
EKSEMPEL
  • dialog, monolog, epilog, nekrolog, prolog
danner adjektiver
 som tilsvarer
; tilsvarende
EKSEMPEL
  • heterolog, homolog