Det Norske Akademis Ordbok

-in

-in 
suffiks
BØYNINGi adjektiver: -int (f.eks. alpin) | i substantiver: en (f.eks. bensin), et (f.eks. protein); -iner
UTTALE[-i:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dels via fransk -in, ine fra latin -inus, -ina, dels fra gresk -inos
BETYDNING OG BRUK
brukt til å danne adjektiver
 som hører til eller er karakteristisk for noe
EKSEMPEL
  • alpin, feminin, genuin, maskulin
kjemi, brukt til å danne substantiver som betegner en rekke typer av forbindelser
EKSEMPEL
  • anilin, bensin, dioksin, gelatin, glyserin, insulin, nikotin, protein, stearin, vaselin