Det Norske Akademis Ordbok

-bolt

-bolt 
sammensetningsledd
BØYNINGen: -bolten, -bolter
ETYMOLOGI
fra tysk -bold, beslektet med bold, hentet fra mannsnavn som Dietbold, Helmbold
BETYDNING OG BRUK
brukt som sisteledd i sammensetninger som er nedsettende personbetegnelser