Det Norske Akademis Ordbok

øvrighet

øvrighet 
substantiv
BØYNINGen; øvrigheten, øvrigheter
ETYMOLOGI
etter middelnedertysk overichheit; jf. øvrig og suffikset -het; jf. også tysk Obrigkeit
BETYDNING OG BRUK
(fellesbetegnelse for instanser, institusjoner i et samfunns, lands) styringsverk, administrasjon
SITATER
 • hver sjel være lydig mod de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud
   (Rom 13,1; 2011: myndigheter)
 • kongens og øvrighedens bestemmelse
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II,5 357)
 • oprørere mod øvrigheden
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV 466)
 • øvrigheden lod templet bryde ned
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 48 1873)
 • oprør mot øvrigheten var oprør mot Gud
   (Peter Egge Inde i Fjordene 125 1920)
 • agtelse for øvrighed og lov
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker II 281)
 • naar de har skrevet sig ind hos øvrigheden, er de rette ægtefolk
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 66)
 • ikke bare satte han seg opp mot øvrigheten, han gjorde det med glede
   (Jan Jakob Tønseth Prosten LBK 2013)
kollektivt
 personer som representerer samfunnsmakten eller myndighetene
; øvrighetspersoner
SITATER
 • alslags øvrighet for der, men amtmannen oftest
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker I 364)
 • imorges kom øvrigheden til Storli; der skrives op og forsegles
   (Henrik Ibsen De unges forbund 190 1874)
 • de tilstedeværende haandhilste paa øvrigheden
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 88)
 • vor [Sons] øvrighed residerer i Drøbak
   (Nils Kjær Samlede Skrifter V 30)
 • der kom en rekke skyssvogner utover veien i trav, det var øvrigheita
   (Johan Bojer Folk ved sjøen 168 1929)
 • etter en tid fikk nå øvrigheta tak i den rømte stakkaren
   (Odvar Nordli Langs veg og sti 50 1984)