Det Norske Akademis Ordbok

østover

østover 
preposisjon, adverb
ETYMOLOGI
annet ledd over
BETYDNING OG BRUK
preposisjon
 langs eller gjennom i østlig retning
SITATER
 • hun tog østover heien for to tre dage siden
   (Hans E. Kinck Fra Hav til Hei 24 1897)
 • nu vilde Taddak fare sin vei østover fjeldet
   (Olaf Benneche Juvet 135 1928)
adverb
 i østlig retning
; til et sted lenger øst eller i øst
EKSEMPEL
 • sette kursen østover
SITATER
 • [skrekkens rop] har væltet sig østover indtil det slog an imod Tauros og Kaukasos
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 262 1873)
 • vi finder sild østover ved skjærene
   (Jonas Lie Gaa paa! 328 1882)
 • hun snudde østover mot Klemenskirkealmenningen
   (Sigrid Undset Husfrue 451 1921)
 • det fine, gulbleke skjær, der flyttet sig rundt himmelranden, østover
 • [dalføret] svinger ganske smått austover mot bygda
   (Mikkjel Fønhus Under Skagsnuten 115 1973)
 • flyktningene vestfra og austover under krigen
   (Guttorm Hansen Fjellets lasso rundt mitt hjerte 107 1979)
 • jeg setter meg på toget som går østover
   (Tove Nilsen Lystreise LBK 1995)