Det Norske Akademis Ordbok

østnordisk

Likt stavede oppslagsord
østnordisk 
substantiv
BØYNINGen / et; østnordisken
ETYMOLOGI
substantivering av østnordisk (adjektiv)
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 fellesbetegnelse for språk, dialekter talt i Danmark og Sverige
 | til forskjell fra vestnordisk
SITAT
  • [dialektene i Sørøst-Norge har i mangt og mye] utviklet sig i samsvar med østnordisk d.v.s. svensk og dansk
     (VG 1954/9/5/2)