Det Norske Akademis Ordbok

østlandsk

Likt stavede oppslagsord
østlandsk 
adjektiv
ETYMOLOGI
avledet av østland med suffikset -sk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, er typisk for Østlandet og østlendingene
SITATER