Det Norske Akademis Ordbok

østeuropeisk

østeuropeisk 
adjektiv
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Øst-Europa med suffikset -isk; jf. europeisk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder Øst-Europa og øst-europeere
SITATER
  • de østeuropeiske folkedemokratiene
     (Arbeiderbladet 1951/53/20/6)
  • øst-europeiske legasjoner i Stockholm
     (VG 1955/270/16/7)
  • ved valgfusk, press og terror ble de øst-europeiske statene kommunistiske
     (Harald Skjønsberg På parti med Stalin? LBK 1990)