Det Norske Akademis Ordbok

østerssopp

østerssopp 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
mykologi
 sopp i slekten østerssopp
SITAT
  • østerssopp blir ofte brukt i asiatisk mat, særlig wok og supper
     (Anne Mæhlum Vilt godt sopp 57 2023)
UTTRYKK
blågrå østerssopp
stilksporesopp med blågrå hatt og hvite, nedløpende skiver
 | vitenskapelig navn Pleurotus ostreatus
mykologi
 slekt av vedboende stilksporesopp med mer eller mindre østerslignende form
 | vitenskapelig navn Pleurotus