Det Norske Akademis Ordbok

østafrikansk

østafrikansk 
adjektiv
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Øst-Afrika med suffikset -sk; jf. afrikansk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder Øst-Afrika og østafrikanere