Det Norske Akademis Ordbok

østafrikaner

østafrikaner 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Øst-Afrika med suffikset -aner; jf. afrikaner
BETYDNING OG BRUK
person som bor i og/eller er fra Øst-Afrika