Det Norske Akademis Ordbok

årvåken

årvåken 
adjektiv
BØYNINGårvåkent, årvåkne
UTTALE[å:`rvåkən]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form årvågen (med norsk -k-); annet ledd våken; jf. norrønt árvakr 'tidlig våken', jf. formen årvak; jf. også årle
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden, dialektalt eller arkaiserende
 som er tidlig oppe om morgenen
SITATER
 • arkaiserende
   
  [Kristin hadde] været aarvaaken i bøn og bod
   (Sigrid Undset Husfrue 178 1921)
 • han [som skulle ringe og vekke de andre elevene i internatet] var aarvak som en hane og paalidelig som en porthund
   (Nils Kjær Samlede Skrifter V 195)
om person, dyr
 som følger skarpt og vaktsomt med
SITATER
 • jeg [vil] ogsaa være aarvaagen over dem til at bygge og til at plante, siger Herren
   (Jer 31,28 eldre oversettelse; 2011: våke over dem)
 • du [Golgata] ruger aarvaagen midtover helved
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 449)
 • ingen har jeg havt, som var årvågen nok til at være på færde og kalde på mig
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 167 1896)
 • [tiuren] sad aarvaagen med blanke øine og løftet hoved
   (Jacob B. Bull Fjeldkraker og skogstrold 137 1906)
 • den aarvake lensmandsfruen var vel allikevel ikke blit helt kvit sin mistanke
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 177 1917)
 • han gløtter som en aarvàk mus
   (Per Mork Høstbrand 135 1918)
 • [hun er] aarvaaken og rap som en kat
   (Gabriel Scott Kilden 101 1918)
 • [at han avslørte den tyske løytnanten] er et eksempel på hvor årvåken, grundig og snartenkt han var
   (Viggo Johansen et al. Vi som styrer Norge 106 1992)
 • anmeldelsen i Politiken blir årvåkent sakset og gjengitt i Aftenposten
   (Ketil Bjørnstad Historien om Edvard Munch 323 1996)
2.1 
om blikk, uttrykk e.l.
 (anspent) oppmerksom
SITATER
 • det livlige, begavede barn måtte ha et årvåkent øje
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker V 215)
 • desto mere trænger han til en vens årvågne øje
   (Henrik Ibsen Vildanden 147 1884)
 • [gutten] saa paa ham med det kjølige, aarvaakne uttryk i sit vakre, mutte gutteaasyn
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn og hans børn I 187 1927)
 • han hadde noe årvåkent mønstrende i blikket
   (Ronald Fangen Nogen unge mennesker 107 1929)
 • det aarvaakent ængstelige [var] fordrevet en stund av de vakre, blaagraa øine
   (Sigrid Undset Korset 322 1922)
 • før hadde Nasjonalgalleriet ansvar for å kjøpe inn bilder … med årvåkent blikk for nye begavelser, nytt billedspråk
   (Lars Roar Langslet Når fuglen letter LBK 2006)
2.2 
om vakthold, pass e.l.
 skarpt oppmerksom (for å unngå overrumpling)
SITATER