Det Norske Akademis Ordbok

årtusenskifte

årtusenskifte 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
skifte, overgang fra et årtusen til et annet
SITATER
  • jeg tenker på det Hugo sa om å ha moral fra forrige århundre, og på hvordan den gjengse moraloppfatningen er nå ved årtusenskiftet
     (Elin Brodin Unaturlig 88 1999)
  • tiden for en presentasjon av Augustin er … gunstig nå omkring årtusenskiftet
     (Trond Berg Eriksen Augustin 6 2000)