Det Norske Akademis Ordbok

årsverk

årsverk 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verk
BETYDNING OG BRUK
det arbeid som kan utføres av én person i full stilling i løpet av ett år
 | til forskjell fra dagsverk, månedsverk, årsverk
SITATER
  • gjøre det individuelle årsverk større
     (Drammens Tidende 1934/3/3/2–3)
  • flertallet [i jernbanekomiteen] har valgt en totalramme [for tiårsplanen] som svarer til ialt 25 000 årsverk
     (Morgenbladet 1953/64/7/1)