Det Norske Akademis Ordbok

årsutsikt

årsutsikt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
forhold som gir så eller så godt håp om god årsvekst
 | jf. utsikt
SITATER
  • aarsutsiktene er gode for blåbær og tyttebær
     (Arbeiderbladet 1930/204/1/1–2)
  • selv naar han var langt borte paa reiser, holdt [han] øie med eiendommen, ledet gaardsbruket, blev underrettet om aarsutsigterne
     (Hans E. Kinck Renæssansemennesker 14 1916)
  • [de talte] om aarsutsikten