Det Norske Akademis Ordbok

årstørkle

årstørkle 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 (finere) hodetørkle (til kirkebruk) som husbond gir tjenestejente om høsten som del av lønnen
 | jf. år