Det Norske Akademis Ordbok

årsbalanse

årsbalanse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
handel
 balanse ved utgang av kalenderår eller regnskapsår