Det Norske Akademis Ordbok

årsakssammenheng

årsakssammenheng 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
 | jf. sammenheng
SITATER
 • [Faraday] søkte ned til årsakssammenhengen og følte intuitivt at det fantes en generalnevner for de krefter som hersker i naturen
   (Carl Fred. Holmboe Michael Faraday 134 1943)
 • noen direkte årsakssammenheng mellom fattigdom og butikktyveri kan vi ikke peke på
   (Finnmarken 1969/120/2/4)
 • det er uhyre vanskelig å danne seg et bilde av årsakssammenhengene, hvis man ikke vet i hvilken rekkefølge ting har skjedd
   (Carl Frederik Prytz De vindskeive 238 1979)
 • Gud … inngår [ikke] i noen årsakssammenheng
   (Trond Berg Eriksen Undringens labyrinter 322 1994)
 • kanskje har omvendt årsakssammenheng … betydning, altså at det er en begynnende demenssykdom som gjør at vi er mindre aktive, og ikke mindre aktivitet som gjør at risikoen for demens øker
   (Geir Selbæk Demens 93 2023)