Det Norske Akademis Ordbok

åremålstilsetting

åremålstilsetting 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til tilsette, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
administrasjon
 ansettelse på åremål