Det Norske Akademis Ordbok

årelask

årelask 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
 lask
; klamp på åre hvor den er mest utsatt for slit