Det Norske Akademis Ordbok

årbåren

årbåren 
adjektiv
UTTALE[å:`r-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt árborinn, grunnbetydning 'tidlig født'; jf. båren
BETYDNING OG BRUK
arkaiserende eller om eldre forhold
 som er av gammel fri ætt
SITATER
 • en årbåren mann er en som har krav på full rettsbot
   (Jo Rune Ugulen Kristiansen (oversetter) Magnus Lagabøtes landslov 76 2024)
 • overført
   
  vi [Jesu bekjennere] ere som sambaarne, som lysets tids aarbaarne, af Jesus selv udkaarne
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 498)
 • årbaren mann
 • ættbårne eller årbårne bønder var … bønder av gammel fri ætt
   (S. Hasund Vårt landbruks historie 37 1932)
 • det er viktig at en som kommer av trelleætt … blir i stand til … å bære årbåren manns rettigheter og byrder før de legges på ham
   (Vera Henriksen Dronningsagaen 163 1979)