Det Norske Akademis Ordbok

åpenbarelsesform

åpenbarelsesform 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
litterært
 form som noe åpenbarer, viser, manifesterer seg i
 | jf. åpenbarelse
SITATER