Det Norske Akademis Ordbok

åndssvakehjem

åndssvakehjem 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd åndssvak
BETYDNING OG BRUK
foreldet, om eldre forhold, kan nå oppfattes støtende
 hjem for mennesker med psykisk utviklingshemning
 | jf. omsorgsbolig
SITATER
  • det gode norske hjem må være modell for våre åndssvakehjem
     (Aftenposten 1967/462/3/6–7)
  • et privatdrevet åndssvakehjem
     (Einar Pedersen Takk for mitt liv 148 1973)