Det Norske Akademis Ordbok

åndssnobberi

åndssnobberi 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av åndssnobb med suffikset -eri, eller sammensatt av ånd og snobberi
BETYDNING OG BRUK
åndelig, intellektuelt snobberi
SITATER
  • atmosfæren av forstillelse og banalt åndssnobberi
     (Oddvar Foss Antonioni 88 1972)
  • ærefrykt for diktning skyldtes åndssnobberi, virkelighetsflukt
     (Tove Nilsen Chaplins hemmelighet 45 1989)