Det Norske Akademis Ordbok

åndshistorisk

åndshistorisk 
adjektiv
ETYMOLOGI
avledet av åndshistorie med suffikset -isk; jf. historisk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder åndslivets historie, utviklingsforløp
SITATER
  • vi [ser] på den samme epoke under åndshistorisk synsvinkel
     (Amalie Christie Mennesket og musikken 30 1948)
  • gjennombruddet for den moderne teknologien hadde … ikke bare åndshistoriske … årsaker
     (Trond Berg Eriksen Undringens labyrinter 164 1994)
  • arkitektonisk og åndshistorisk er Wien også i denne perioden en barokk by
     (Elsbeth Wessel Wien 284 1999)