Det Norske Akademis Ordbok

åndsgave

åndsgave 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd ånd
BETYDNING OG BRUK
religion, bibelspråk
 Den hellige ånds gave
 | jf. nådegave
SITATER
 • søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk
   (1 Kor 14,1)
 • Kirken er redd for gi almindelige kristne ansvar, for å slippe åndsgavene løs
   (Aftenposten 15.03.1969/9)
 • [man kan] bli for opptatt av de ekstraordinære åndsgaver [slik] at det går på bekostning av den sentrale Jesusforkynnelsen
   (Aftenposten 15.03.1969/9)
mest i flertall
SITATER
 • hun havde altid besiddet en høi grad af aandsnærværelse, og i farens øieblikke forhøies ogsaa denne aandsgave hos de stærke sjele
   (Hanna Winsnes Det første Skridt 128 1844)
 • Nikulaus syntes at ha saa herlige aandsgaver
   (Sigrid Undset Korset 465 1922)
 • hun var en stilfærdig, litt grætten gammel kvinde, ulærd, uten større aandsgaver
   (Sigrid Undset Korset 497 1922)