Det Norske Akademis Ordbok

åndsfrembringelse

åndsfrembringelse 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd frembringelse
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 noe som er frembrakt ved menneskelig tankevirksomhet
SITATER