Det Norske Akademis Ordbok

åndselite

åndselite 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd ånd; annet ledd elite
BETYDNING OG BRUK
fellesbetegnelse for åndelig elite
 | til forskjell fra fødselsaristokrati
SITATER
 • aandseliten klør efter at faa sine navn paa prent
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 206)
 • åndseliten i Norge
   (Aftenposten 1951/105/4/6)
 • tidens åndselite
   (Herman Wildenvey Filomele 136 1946)
 • meg og andre representanter av sjels- og åndseliten
   (Einar Rose Ingen rose uten torner 7 1954)
 • Corneille og Racine skrev tragedier for en engere åndselite
   (Anne-Lisa Amadou Tartuffes ansikt 8 1970)
 • [det er] en avgrunn mellom åndselitens tro, eller rettere sagt mangel på tro, og den religiøsiteten som finnes i breie lag blant almuen
   (Jon Michelet Brev fra de troende LBK 2008)