Det Norske Akademis Ordbok

åndesyn

åndesyn 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd ånd
BETYDNING OG BRUK
poetisk
 syn som man har for sitt indre blikk
SITAT
syn av en ånd
SITAT
  • den skeptiske verden erklærer uden videre aandesynerne for subjektive indbildninger
     (Nils Kjær Samlede Skrifter V 20)