Det Norske Akademis Ordbok

ål

Likt stavede oppslagsord
ål 
substantiv
BØYNINGen; ålen, åler
UTTALE[å:l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt áll
BETYDNING OG BRUK
smal, mørk stripe, renne (på bunnen av vann)
; dyprenne (i elv)
 | jf. djupål, grønnål
1.1 
sjelden
 styrerand (under ski)
SITAT
  • [skiene] har fått like op til 4 styrerenner («åler»)
     (Morgenbladet 24.02.1934/13)
smal (mørk) stripe langs ryggen på dyr, især hest
 | jf. ryggål
SITATER
  • en musgraa hingst med svart aal efter ryggen og staaman
     (Sigrid Undset Kransen 200 1920)
  • [storoksen var] kulsvart paa lit, men med en blekgul aal efter ryggen
     (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken II 37 1925)