Det Norske Akademis Ordbok

åkerdyrker

åkerdyrker 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd dyrker
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden
 person som har åkerdyrking som levevei
SITATER