Det Norske Akademis Ordbok

åkerbruk

åkerbruk 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd bruk
BETYDNING OG BRUK
åkerdyrking (som næringsvei)
SITATER
 • fjelde og sumpe afvexlede med heder, sletter og bølgeland, hvor agerbrug ganske vist var kjendt
   (L.J. Vogt Dublin som norsk By 17 1896)
 • et folkeslag hvor det ikke fantes noen handel … ingen embetstitler, intet akerbruk
   (Lorentz Eckhoff Borgeren 51 1958)
 • i store områder er jordsmonnet for dårlig til akerbruk
   (Aftenposten Aften 10.12.1983/5)
 • [kosakkene] nektet [de nye kolonistene] å rydde jord og drive åkerbruk
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)