Det Norske Akademis Ordbok

å

Likt stavede oppslagsord