Det Norske Akademis Ordbok

urådighet

urådighet 
substantiv
BØYNINGurådigheten
ETYMOLOGI
avledet med prefikset u- av rådighet
BETYDNING OG BRUK
jus
 det å ikke ha full rådighet over eiendom
; begrenset rådighet
SITAT
  • videresalg av boligtomt er ikke tillatt før 5 år etter at hjemmelsoverdragelse er tinglyst. Dette tinglyses i skjøtet som en urådighet i 5 år
     (altaposten.no 12.05.2019)