Det Norske Akademis Ordbok

truck

truck 
substantiv
BØYNINGen; trucken, trucker
UTTALE[trøk:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra engelsk truck 'lastevogn', trolig tilbakedannelse til truckle 'hjul', av gresk trokhos 'hjul'
BETYDNING OG BRUK
især militærvesen
 lastebil
lite lastekjøretøy, oftest med gaffel e.l. til løfting, brukt til transport av varer over korte avstander (f.eks. på kai, i lagerhall)
 | jf. gaffeltruck
SITATER
 • [en] truck var blitt stående i lasterommet med motoren igang
   (Aftenposten 1964/514/1/1–3)
 • med engelsk flertallsform
   
  hjulslitasjen viste seg å bli så stor at man gikk over til store trucks
   (Dagbladet 1971/234/12/5)
 • vår maskinpark vil vesentlig bestå av dieseldrevne kompressorer, hjullastere, trucker, dumpere og biler
   (Dagbladet 1971/246/26/1)
 • det lastes og losses … kasser blir kjørt vekk på trucker
   (Tove Nilsen Skyskrapersommer 85–86 1996)