Det Norske Akademis Ordbok

toveiskommunikasjon

toveiskommunikasjon 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd toveis
BETYDNING OG BRUK
kommunikasjon hvor to parter er aktive
SITATER
  • prekenen som enveiskommunikasjon, eventuelt toveiskommunikasjon
     (Kirke og Kultur 1969/4/248)
  • med toveiskommunikasjon kan nettselskap eller kraftleverandør bl.a. fjernavlese strømmåleren
     (snl.no 2011)