Det Norske Akademis Ordbok

slipp

Likt stavede oppslagsord
slipp 
substantiv
BØYNINGet; slippet, slipp
UTTALE[slip:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til slippe
BETYDNING OG BRUK
det å slippe(s)
; slipping
EKSEMPEL
 • slipp av forsyninger fra fly
UTTRYKK
gi slipp på
gi fra seg
; gi avkall på
; oppgi
 • tilvant luksus gir vi nødig slipp på
 • er du villig til at gi’ slip på livet for mig?
   (Henrik Ibsen Vildanden 233 1884)
noe som slippes
 | jf. flyslipp
SITATER
 • allierte fly som var ute med slipp
   (Dagbladet 1946/78/8/5)
 • en av de gjengene som lå på skauen som det hette, tok imot slepp
   (Sigurd Hoel Jeg er blitt glad i en annen 79 1951)
2.1 
antall (f.eks. av hunder) som slippes på én gang
SITAT
 • jakt med et slipp gode eskimohunder på en stor hann-bjørn
   (Fridtjof Nansen Blant sel og bjørn 229 1924)
lansering, især av bok eller plate
 | jf. bokslipp, plateslipp
bergverk
 steinmasse som løsner og faller ned
SITAT
 • plutselig raste det fra taket i tunnelen og en av arbeiderne som oppholdt seg der, fikk hele slippet i hodet
   (Flekkefjordsposten 1971/9/2/7)