Det Norske Akademis Ordbok

skranke

skranke 
substantiv
BØYNINGen; skranken, skranker
UTTALE[skra`ŋkə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk Schranke 'gitter, gjerde, lukke', avledet av Schrank 'skap'
BETYDNING OG BRUK
gitter, rekkverk e.l. som avsperrer, avgrenser et område
1.1 
i rettssal
 rekkverk som skiller den delen av lokalet hvor dommerne har sitt sete fra den delen hvor de anklagede, deres forsvarere og tilhørerne befinner seg
SITAT
 • føres for skranken
   (Henrik Ibsen Samlede verker XV 177)
   | for domstolen, for dommerne
1.1.1 
plass hvor advokatene befinner seg når de opptrer for retten
SITATER
 • skrankens menn høiesterettsadvokatene
   (Tidens Tegn 1929/16/6/2)
 • advokaten var i skranken hele sidste torsdag formiddag
   (Morgenbladet 1929/118/4/1)
   | opptrådte med innlegg i retten
UTTRYKK
tre i skranken for/mot
overført, nå sjelden
 opptre i pressen eller i ordskifte (med forsvar for eller angrep på noe(n))
 • en autoritet, mod hvilken det ikke er raadeligt at træde i skranken
   (Henrik Ibsen Samlede verker XV 124)
 • det var Johannes Brahms, der så at sige opdagede [Dvořák] og som varmt trådte i skranken for ham
   (Edvard Grieg Artikler og taler 208)
 • vi må tre i skranken for Krustsjov
   (VG 26.02.1965/8)
1.2 
i butikk, på offentlig kontor e.l.
 disk
SITATER
 • [apoteket] var delt langsefter av en skranke
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 18)
 • man reduserer antall skranker hvor publikum kan henvende seg [på passkontoret], og … saksbehandlingen flyttes til større enheter
   (Trønder-Avisa 22.03.2017/6)
 • faren min jobbet i Posten, han ble postsjef etter hvert. Men han begynte i skranken
   (Alf van der Hagen Ønsk meg heller god tur. Samtaler med Ingvar Ambjørnsen 31 2023)
1.3 
gymnastikk
 barre
SITAT
 • gymnastikksalen … var omgjort til danselokale. Bukken, hesten og skranken var skjøvet bort i et hjørne
   (Agnar Mykle Lasso rundt fru Luna 169 1954)
overført
 hindring
EKSEMPEL
 • sette en skranke for noe
SITATER
 • her [i Tivoli i København] var uskrømtet glæde og munterhed og liv – alt inden tilbørlige skranker
 • de styrkens strømme, der sin skranke skar
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II 127)
 • hvælv dit tag og højn din mur som værn, men ej som skranke!
   (Henrik Ibsen Digte 40 1875)
 • patentet er en skranke mot at andre utvikler og markedsfører oppfinnelsen
   (Hallvard J. Fossheim og Helene Ingierd (red.) Forskning og penger 96 2012)