Det Norske Akademis Ordbok

satellittsamband

satellittsamband 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
SITATER
  • i 5000 meters høyde og via satellittsamband svarte den norske K2-ekspedisjonen på spørsmål direkte fra Aftenpostens lesere i går
     (Aftenposten 30.06.2005/10)
  • han var sterkt involvert i etablering av de første satellittsambandene til oljeplattformene på norsk sokkel
     (Bergens Tidende 11.04.2016/33)