Det Norske Akademis Ordbok

sannhetsord

sannhetsord 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
litterært
 ord, utsagn som forkynner sannheten, tjener sannhetens sak
SITAT
utsagn som inneholder en (ubehagelig, bitter) sannhet
; manende ord
SITATER
  • den gode herr Enoch [skulle] få høre et sannhetsord
     (Sigurd Hoel Sesam sesam 170 1938)
  • [jeg] fant det best å forsvinne … for det kjentes som om jeg, hvis jeg ble der et øyeblikk til, ville komme i humør til å fortelle vertskapet noen sannhetsord
     (Espen Haavardsholm Det innerste rommet LBK 1996)