Det Norske Akademis Ordbok

samisk

Likt stavede oppslagsord
samisk 
substantiv
BØYNINGen / et; samisken
UTTALE[sa:´misk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
substantivering av samisk (adjektiv)
BETYDNING OG BRUK
finsk-ugrisk (gruppe av) språk med hovedutbredelse i den samiske befolkningen i de nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og på Kolahalvøya i Russland
SITATER
 • hun satt ved bordet i stua og snakket samisk med seg selv
   (Hanne Ørstavik Tiden det tar LBK 2000)
 • de fire første minuttene står rektoren og snakker utelukkende på samisk
   (Eivind Hofstad Evjemo Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet LBK 2012)
 • kan vi ikke please snakke samisk, insisterte jeg, så snart en av vennene mine slo over til norsk
   (Ella Marie Hætta Isaksen og Randi Helene Svendsen Derfor må du vite at jeg er same 16 2021)
 • i forvaltningsområdet har samisk et særlig sterkt rettsvern, og samisk og norsk er likestilt i offentlig forvaltning
   (Astri Andresen et al. (red.) Samenes historie fra 1751 til 2010 443 2021)