Det Norske Akademis Ordbok

rørbygg

rørbygg 
substantiv
BØYNINGen; rørbyggen, rørbygger
UTTALE[rø:`rbyg]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
sammensatt av stedsnavnet Røra og -bygg
BETYDNING OG BRUK
person som bor i og/eller er fra Røra i Trøndelag