Det Norske Akademis Ordbok

peptid

peptid 
substantiv
BØYNINGet; peptidet, peptider
UTTALE[pepti:´d]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til gresk peptos 'kokt, fordøyet'; jf. suffikset -id; jf. engelsk peptide, tysk Peptid
BETYDNING OG BRUK
kjemi, ofte i flertall
 kjemisk forbindelse som består av to eller flere aminosyremolekyler bundet sammen i kjeder (peptidkjeder)
EKSEMPEL
  • lange kjeder av peptider er hovedbestanddelen i alle proteiner
SITAT
  • kjemisk sett er peptider fra kroppen selv og peptider fra en mikrobe samme sak
     (Anne Spurkland Immun 169 2017)