Det Norske Akademis Ordbok

nyhetskonkurranse

nyhetskonkurranse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
konkurranse om å være først ute med, ha den beste dekningen av, en nyhet
EKSEMPLER
  • saken nådde ikke opp i nyhetskonkurransen
  • daglig nyhetskonkurranse
SITAT
  • rundt århundreskiftet ble nyhetskonkurransen stadig hardere og journalistikken mer pågående
     (Adresseavisen 17.10.2016/3)