Det Norske Akademis Ordbok

minusflyktning

minusflyktning 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd minus
BETYDNING OG BRUK
kan oppfattes støtende, om norske forhold i årene like etter andre verdenskrig
 flyktning som på grunn av alder, sykdom eller funksjonshemning ikke er arbeidsfør i sitt tidligere yrke, og som tas imot av humanitære grunner
SITATER
  • her i landet har Det Norske Flyktningeråd tatt inn henimot 1200 såkalte «minusflyktninger»
     (Dagbladet 1959/3/2/4)
  • denne mann som på eget initiativ har gått inn for å redde det man kaller minusflyktningene
     (Gunnar Jahn For rettferd og fred 79 1972)
  • han er kroppsarbeider. Fagarbeider. Ung. Sterk og frisk – men de! De der! Nei. Minusflyktninger. Ubrukelige
     (Paal Brekke Aldrende Orfeus 287 1951)