Det Norske Akademis Ordbok

minnerune

minnerune 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
poetisk, arkaiserende
 skriftlig minnesmerke
 | jf. rune
SITAT
  • desto mere berettiget tør det da være, at en ven har ristet ham denne lille, ubetydelige minderune
     (Lorentz Dietrichson Svundne Tider I 313 1896)