Det Norske Akademis Ordbok

lungealveol

lungealveol 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
anatomi
 alveol i lungene, hvor gassutvekslingen mellom luft og blod finner sted
SITAT
  • grunnen til at luften strømmer inn i lungene er at den strømmer fra et område med høyt trykk (her atmosfæren) til et område med lavt trykk (lungealveolene)
     (Bergens Tidende 26.04.2013/31–32)